Một số hình ảnh về ngày hội đọc sách năm 2017

IMG20170421140356 IMG20170421140409

Trưng bày phòng sách

IMG20170421173644

IMG20170421173615

IMG20170421173449

Giới thiệu sách pháp luật

IMG20170421173527

Tiểu phẩm Sơn Tinh, Thủy Tinh

IMG20170421161918

Giờ thì tôi đã hiểu

IMG20170421163029

Cô bé choàng khăn đỏ

IMG20170421163638

Tích chu

IMG20170421164514Một vụ đắm tàu
IMG20170421165142IMG20170421165324