Một số hình ảnh tiêu biểu trong Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2015 – 2016

 

Một số hình ảnh trong buổi Lễ tuyên dương học sinh giỏi năm học 2015 – 2016:nam-dinh-vinh-danh-hon-1000-hoc-sinh-gioi-123-105749

1_60215 3_50720 4_62740 5_61997

2_56993