Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ” năm học 2016 – 2017

Ngày 18/4/2017 Liên đội trường Tiểu học Chiềng Ve tổ chức Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, tham gia Hội thi có 15 em học sinh đại diện cho 5 khối lớp. Mỗi học sinh chọn kể một câu chuyện trong 117 câu chuyện về Bác và bốc tham trả lời một câu hỏi do ban tổ chức Hội thi chuẩn bị. Các học sinh tham gia dự thi đều đã thể hiện tốt các phần thi của mình

Một số hình ảnh của Hội thi:

2 3 4 5 6 7 8 9 10