Tặng quà, đỡ đầu cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

        Ngày 04/4/2017 CBGV, NV trường Tiểu học Chiềng Ve đã tổ chức tặng quà hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn do CBGV, NV nhà trường đã nhận đỡ đầu trong năm học tại các điểm trường Dân Quân, Pha Luông, Suối Thín. Các điểm trường thuộc các bản đặc biệt khó khăn, giáp biên giới, có 100% số hộ là người dân tộc Mông. Hàng năm đều thiếu đói vào mùa giáp hạt. Số quà đã được trao tặng gồm sách, vở, mì tôm và nhà trường đã kết hợp với Ban đại diện cha mẹ học sinh nhà trường trao quà hỗ trợ cho học sinh các bản 230 kg gạo do học sinh điểm trung tâm quyên góp hỗ trợ.

IMG_20170407_105535
IMG_20170411_175513 IMG_20170411_175851