Quy tắc ứng xử của CBGV, NV và học sinh trường Tiểu học Chiềng Ve

QUY TẮC ỨNG XỬ 

Của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trường Tiểu học Chiềng Ve

(Ban hành kèm theo quyết định số 10/QĐ-THHVT ngày 20/02/2017 của Hiệu trưởng

trường Tiểu học Chiềng Ve)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi và đối tượng điều chỉnh

 1. Quy tắc ứng xử quy định tại Quyết định này áp dụng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh đang công tác, học tập tại trường Tiểu học Chiềng Ve.
 2. Cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh ngoài việc thực hiện Quy tắc ứng xử của trường Tiểu học Chiềng Ve tại văn bản này còn phải thực hiện nghiêm túc Quy chế văn hoá công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ngày 02/08/2007 và quy định về đạo đức nhà giáo tại quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT ngày 16/4/2008 của Bộ GD-ĐT.

Điều 2. Quy tắc ứng xử của viên chức và học sinh trường Tiểu học Chiềng Ve, bao gồm:

 1. Đối với bản thân;
 2. Đối với học sinh và phụ huynh học sinh;
 3. Đối với cơ quan, đơn vị trường học khác;
 4. Ứng xử với tổ chức và người nước ngoài;
 5. Đối với cấp trên, cấp dưới, đồng nghiệp;
 6. Trong hội họp, sinh hoạt; trong gọi, nghe điện thoại;
 7. Đối với người thân trong gia đình;
 8. Đối với nhân dân nơi cư trú;
 9. Ứng xử ở nơi công cộng, nơi đông người;
 10. Thực hiện tốt nội quy học sinh đã ban hành;

Điều 3. Các hành vi bị cấm

 1. Hút thuốc lá trong phòng làm việc, trong phòng họp, hội trường, nơi đông người;
 2. Uống rượu, bia, đồ uống có cồn trong giờ làm việc (trừ trường hợp được sự đồng ý của lãnh đạo cơ quan vào các dịp liên hoan, lễ tết, tiếp khách ngoại giao), hoặc ngoài giờ làm việc uống rượu, bia say bê tha, không làm chủ được bản thân;
 3. Các hành vi gây phiền hà, sách nhiễu đối với học sinh và phụ huynh; nhận các lợi ích bất hợp pháp từ người đến giao dịch, công tác;
 4. Đánh bạc dưới mọi hình thức và tham gia các tệ nạn xã hội, các hoạt động giải trí không lành mạnh.

Dowload: QUY TẮC ỨNG XỬ