BẢN MÈO XÃ TÔI

BẢN MÈO XÃ TÔI

Lên thăm Suối Thín, Pha Luông

Dự giờ, thăm lớp, thăm trường, thăm dân

Tuy xa mà lại hóa gần,

Vì rằng khí thế tuổi xuân dâng trào.

Xã ta thật đáng tự hào,

Có trường biên giới Việt Lào anh em

Cô giáo chẳng quản ngày đêm,

Vượt đèo, lội suối, leo lên bản mèo.

Dạy đàn em nhỏ thân yêu,

Biết đọc, biết viết, biết nhiều điều hay.

Các cô dạy dỗ hàng ngày,

Trò thì đến lớp, hăng say luyện rèn.

Dân vui lắm thấy cô lên,

Đem nguồn văn hóa tới miền bản xa.

Các cô giáo dạy trường ta

Rất vui khi thấy trò là chăm ngoan.

Hồ sơ giáo án rõ ràng

Tinh thần trách nhiệm lại càng nâng cao

Bài cô giảng tiếng ngọt ngào,

Trò yêu, dân mến cô nào cũng vui.

Bây giờ đã hết năm rồi,

Các cô vẫn muốn sang năm thời vẫn lên.

Chúc cô ý chí vững bền,

Quyết tâm giảng dạy ở trên bản mèo.

 Trần Nụ