Sinh hoạt chuyên môn cụm 5

Ngày 14/4/2017 cụm 5 tổ chức sinh hoạt chuyên môn cụm lần 2 năm học 2016 – 2017. Tham gia buổi sinh hoạt gồm có CBQL và giáo viên của 4 đơn vị trường học trong cụm. Trong buổi sinh hoạt lần này CBGV của 4 đơn vị trường học được dự giờ, trao đổi về dạy học Mĩ thuật theo phương pháp của Đan Mạch và quá trình triển khai thực hiện Thông tư 22/2016/TT-BGD&ĐT

1 IMG_20170414_1742 IMG_20170414_175018 IMG_20170414_175146