STT Số/Ký hiệu Ngày BH Trích yếu Tải về

1

19/2016/TTLT-BGDĐT-BNV

07/09/2016

TTLT: Thông tư Liên tịch Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp nhân viên hỗ trợ giáo dục người khuyết tật trong các cơ sở giáo dục công lập

2

2913/QĐ-BGDĐT

23/08/2016

BGDĐT: Quyết định Ban hành chương trình bồi dưỡng Cán bộ chấm thi nói và viết theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

3

2912/QĐ-BGDĐT

23/08/2016

BGDĐT: Quyết định ban hành chương trình bồi dưỡng Cán bộ ra đề thi theo các định dạng đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam

4

1957/BHXH-QLT

01/01/2016

Hướng dẫn thực hiện đóng BHXH,BHYT,BHNT kể từ ngày 01/01/2016

5

19/KH-UBND

05/04/2016

Kế hoạch triển khai thực hiện chương trình của Ban chấp hành Đảng bộ huyện Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2015-2020

6

10/QĐ-THCV

11/04/2017

Quy tắc ứng xử của CBGV, NV và học sinh trường Tiểu học Chiềng Ve

7

05/2016/TT-BGD&ĐT

05/05/2017

Quy định thời gian tập sự của giáo viên