KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

Ngày 05/9/2018 trường Tiểu học Chiềng Sơn tổ chức khai giảng năm học 2018 – 2019. Năm học đầu tiên sau thực hiện sáp nhập hai trường TH Chiềng Ve và TH Suối Sập và lấy tên trường là trường TH…